Có bệnh không thể tùy tiện chữa – 11

Chương 11:. Thì ra vẫn quan tâm

Edit:. Dực

Tiếp tục đọc

Advertisements

Chồng trước chớ quấy rầy: Trộm một đứa bé không thương lượng – 18

Chương 18: Lấy gì chống lại?

Edit + Beta: Dực

Dực: Có lẽ là nam phụ bất hạnh đã xuất hiện :v 

Vầy :v thực ra là năm nay bận quá :v quên sinh nhật của nhà :v cũng cảm thấy hơi có lỗi vì bỏ bê nhà trong thời gian qua :v cho nên lời hứa gió bay, thề cá trê chui ống, bổn cung hứa sang tháng 4 sẽ chăm chỉ chăm sóc nhà hơn :v 

Tiếp tục đọc