Có bệnh không thể tùy tiện chữa – 25

Chương 25:. La Kiêu hoàn chỉnh

Edit:. Dực

Tiếp tục đọc

Advertisements

Chồng trước chớ quấy rầy:. Trộm một đứa bé không thương lượng – 21

Chương 21: Biểu hiện giả dối (1)

Edit + Beta: Dực

Dực: Thế đấy :v bổn cung coi như đã trở lại :v Vừa rồi hay tin trang chủ đi đâu đó, bởi vì nhớ nhà mà một lòng ed :v không biết bao giờ thì chương mới của trang chủ ra đây :v 

Tiếp tục đọc

Chồng trước chớ quấy rầy:. Trộm một đứa bé không thương lượng – 19

Chương 19: Ai đùa được ai?

Edit + Beta; Dực

Dực:. Thực ra định up Tình nhân dự bị cơ :v nhưng mà có cảm giác chương này làm bị thiếu nên up Chồng trước vậy :v Mấy năm trời lê lết :v mỗi bộ được 1 tí tẹo tèo teo :v

Tiếp tục đọc

Chồng trước chớ quấy rầy: Trộm một đứa bé không thương lượng – 18

Chương 18: Lấy gì chống lại?

Edit + Beta: Dực

Dực: Có lẽ là nam phụ bất hạnh đã xuất hiện :v 

Vầy :v thực ra là năm nay bận quá :v quên sinh nhật của nhà :v cũng cảm thấy hơi có lỗi vì bỏ bê nhà trong thời gian qua :v cho nên lời hứa gió bay, thề cá trê chui ống, bổn cung hứa sang tháng 4 sẽ chăm chỉ chăm sóc nhà hơn :v 

Tiếp tục đọc