Quỷ dị mê tung: Yêu mĩ nam hơn 1000 năm – 68

Chương 68: Hòa thượng qu d (1)

Edit + Beta: Dực

Dực: Dần hết :v chỉ còn lại có 1 mình thôi à :v 

thực sự là không hiểu bộ này nói về cái gì :v hoặc là đã quên :v cũng không hiểu vì sao trước đây lại làm bộ này nữa :v

Tiếp tục đọc

Advertisements