Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm

Tên tác phẩm: Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Thể loại: Đô thị, ngôn tình

Nguồn convert: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Converter: ngọcquynh520

Editor: Phi Phi

Beta: Dực

Tình trạng: Đang tiến hành

Quyển 1: Chương 1 – Chương 101

Quyển 2: Chương 102 – 143

Phiên ngoại: Tiền Phong vs Chu Hiểu Đồng (44 chương)

Phiên ngoại: Phong Kính vs Tô Mộc Vũ (10 chương)

Phiên ngoại: Phương Thiệu Hoa (33 chương)

mnam87

Văn án

Quyển 1

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     

Chương 6     Chương 7     Chương 8    

Chương 9     Chương 10

Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15    

Chương 16     Chương 17     Chương 18    

Chương 19     Chương 20

Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24     Chương 25

Chương 26     Chương 27     Chương 28

Chương 29     Chương 30

Chương 31     Chương 32     Chương 33     Chương 34     Chương 35

Chương 36     Chương 37     Chương 38

Chương 39     Chương 40

Chương 41     Chương 42     Chương 43     Chương 44     Chương 45

Chương 46     Chương 47     Chương 48

Chương 49     Chương 50

Chương 51     Chương 52     Chương 53     Chương 54     Chương 55

Chương 56     Chương 57     Chương 58

Chương 59     Chương 60

Chương 61     Chương 62     Chương 63     Chương 64     Chương 65

Chương 66     Chương 67     Chương 68

Chương 69     Chương 70

Chương 71     Chương 72     Chương 73     Chương 74     Chương 75

Chương 76     Chương 77     Chương 78

Chương 79     Chương 80

Chương 81     Chương 82     Chương 83     Chương 84     Chương 85

Chương 86     Chương 87     Chương 88

Chương 89     Chương 90

Chương 91     Chương 92     Chương 93     Chương 94     Chương 95

Chương 96     Chương 97     Chương 98

Chương 99     Chương 100

Chương 101

Quyển 2

     Chương 102     Chương 103     Chương 104     Chương 105

Chương 106     Chương 107     Chương 108

Chương 109     Chương 110

Chương 111     Chương 112     Chương 113     Chương 114     Chương 115

Chương 116     Chương 117     Chương 118

Chương 119     Chương 120

Chương 121     Chương 122     Chương 123     Chương 124     Chương 125

Chương 126     Chương 127     Chương 128

Chương 129     Chương 130

Chương 131     Chương 132     Chương 133     Chương 134     Chương 135

Chương 136     Chương 137     Chương 138

Chương 139     Chương 140

Chương 141     Chương 142     Chương 143

~~o~~ Hoàn chính truyện ~~o~~

432022s1vheyatjs

Phiên ngoại

Tiền Phong – Chu Hiểu Đồng

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5

Chương 6     Chương 7     Chương 8

Chương 9     Chương 10

5f50184af8d2

Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15

Chương 16     Chương 17     Chương 18

Chương 19     Chương 20

5f50184af8d2

Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24     Chương 25

Chương 26     Chương 27     Chương 28

Chương 29     Chương 30

5f50184af8d2

Chương 31     Chương 32     Chương 33     Chương 34     Chương 35

Chương 36     Chương 37     Chương 38

Chương 39     Chương 40

5f50184af8d2

Chương 41     Chương 42     Chương 43     Chương 44

432022s1vheyatjs

Phong Kính – Tô Mộc Vũ

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5

Chương 6     Chương 7     Chương 8

Chương 9     Chương 10

432022s1vheyatjs

Phương Thiệu Hoa

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5

Chương 6     Chương 7     Chương 8

Chương 9     Chương 10

5f50184af8d2

Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15

Chương 16     Chương 17     Chương 18

Chương 19     Chương 20

5f50184af8d2

Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24     Chương 25

Chương 26     Chương 27     Chương 28

Chương 29     Chương 30

5f50184af8d2

Chương 31     Chương 32     Chương 33

432022s1vheyatjs

35 thoughts on “Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm

  1. Pingback: List truyện | giacmongotngaokv

  2. Ờ k làm khó. Haha
    Ngươi xem, ngươi vì m.n mà vất vả thế sao nỡ lm khó ng.
    Hắc
    Chỉ là ………… ta mà ở gần ng ta sẽ bóp cổ cho ng lè lưỡi lun
    Hiiiiii dực thân iu! Cố lên cố lên ^3^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s