Tần thời minh nguyệt

Tần thời minh nguyệt

Tác giả: Ôn Thế Nhân

Thể loại: Giá không lịch sử

Nguồn convert: Mây Mĩ Miều

Dịch:  Dực

Trình trạng convert: Hoàn văn toàn

3a9b4bb5c9ea15ce5da3709db6003af33b87b271 (1)

Đệ nhất quyển:Kinh Kha Ngoại truyên

Chương 1: Bộc Dương chi huyết

Chương 2: Diện kiến Kiếm Thánh

Chương 3

Chương 4: Tình thâm nghị đài

Chương 5: Kinh Thiên Thập Bát Kiếm

Chương 6: Danh Dương Yến Quốc

Chương 7: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy

Chương 8: Phong vân tế hội

Chương 9: Dịch Thủy tiễn đưa tráng sĩ

Chương 10:  Ngoài ý muốn chặn đường

Chương 11: Ủy thác trách nhiệm

Chương 12: Chân tướng phơi bày

Chương 13: Vong Mệnh Thiên Nhai

Đệ nhị quyển: Bách Bộ Phi Kiếm

Chương 1: Hoa Tử Đằng rơi

Chương 2:Mai danh ẩn tích

Chương 3: Đồng song cộng nghiễn

Đệ tam quyển: Dạ Tẫn Thiên Minh

Chương 1: Dạ Tận Thiên Minh

Chương 2: Vô Song Quỷ Vương

Chương 3: Đêm tối Thương Lang

Chương 4: Thần Y cư

Chương 5: Dẫn mộng mê hương

  Chương 6: Trong mộng nhớ lại

Chương 7: Vũ Tiên Phượng Vương 

Chương 8: Truy mà không giết

Chương 9: Nhiếp hồn chi thuật

Chương 10: Truy Trung Truy Đuổi

Chương 11: Công Thâu gia tộc

Chương 12: Cơ Quan Thành Nội (Thượng) 

Chương 13: Cơ Quan Thành Nội (hạ)

Chương 14: Ngàn cân nhổ đỉnh

Chương 15: Kết nghĩa huynh muội

Chương 16:  Danh kiếm chi quyết (Thượng)

Chương 17: Danh Kiếm chi quyết (hạ) 

Chương 18: Đêm vương Ẩn Bức

Chương 19: Rừng rậm kịch đấu

Chương 20: Mặc Ngọc Kỳ Lân

Chương 21: Cơ Quan cấm địa

Chương 22: Họa từ trong nhà 

Chương 23: Chậm vũ ngàn đêm

Chương 24: Cơ Quan Thành phá

Chương 25: Cuối cùng phòng ngự

Chương 26: Cấm địa xông cửa

Chương 27: Vạn âm ma hộp 

CHương 28: Thiên đạo chi lộ

Đệ tứ quyển: Chư Tử Bách Gia

Chương 1: Tư liệu (1)

C1-1

Nho Gia

Đạo Gia

Mặc Gia 

Pháp Gia

Danh Gia

**********

C1-2                 

Âm Dương Gia 

Tung Hoành Gia 

Học Phái Tạp Gia

Nông Gia

Tiểu Thuyết gia

***********

C1-3

Chư tử Bách Gia giải nghĩa

Bản tóm tắt 

Xuất xứ, giải thích

***********

C1-4

[ Biên Tập Bản đoạn ] Nho gia 

Thay biểu nhân vật 

Khổng Tử

Mạnh Tử

Tuân Tử

***********

C1-5

[ Biên Tập Bản đoạn ] Đạo gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Lão Tử

Thôn Trang

Liệt Tử

***********

Chương 2: Tư liệu (2)

C2-1

[ Biên Tập Bản đoạn ] Mặc gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Mặc tử

[ Biên Tập Bản đoạn ] Pháp gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Hàn Phi

Thương Ưởng

***********

C2-2

[ Biên Tập Bản đoạn ] Danh gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Công Tôn Long

Huệ Thi

[ Biên Tập Bản đoạn ] Âm Dương gia

Thay Biểu Nhân vật 

Trâu Diễn

***********

C2-3

[ Biên Tập Bản đoạn ] Tung Hoành Gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Quỷ Cốc tử

Tô Tần

Trương Nghi

[ Biên Tập Bản đoạn ] học phái Tạp Gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Lữ Bất Vi

***********

C2-4

[ Biên Tập Bản đoạn ] Nông gia 

Thay Biểu Nhân vật 

Hứa Đi

[ Biên Tập Bản đoạn ] Tiểu Thuyết Gia

Thay Biểu Nhân vật 

Ngu Sơ

************

C2-5

[ Biên Tập Bản đoạn ] Binh gia

Thay Biểu Nhân vật

Tôn Vũ

Tôn Tẫn

_________

[ Biên Tập Bản đoạn ] Thầy Thuốc 

Thay Biểu Nhân vật

Biển Thước

***********

Chương 3: Tây Sở Vương Hạng Vũ (1)

C3-1

(Duy )

Hạng Tịch 

Nhân vật giới thiệu vắn tắt

2. Định Đào cuộc chiến, tài năng mới xuất hiện

3. Cự lộc cuộc chiến, Hùng Phách Thiên Hạ

**********

C3-2

4. Bành Thành Chi Chiến, lấy yếu thắng mạnh

1. Bối cảnh: Lưu Bang phạt sở

2.Hạng Vũ khốn cảnh và điên Cuồng Chiến hơi

3. Hạng Vũ tại Trung Quốc kỵ binh lịch sử Địa Vị

**********

C3-3

4. đại chiến Bành thành

5. Bành Thành Chi Chiến sau và ảnh hưởng

***********

C3-4

[ Biên Tập Bản đoạn ] ” Hạng Vũ bản kỷ khen “

Võ nghệ tiểu truyện

Hạng Vũ binh khí

Quyền pháp

**********

Đệ ngũ quyển: Vạn Lý Trường Thành

Chương 1: Phán đoán sáng suốt tên đoạn

Chương 2: Cây dâu biển biến cố

Chương 3: Thận Lâu cất cánh 

Chương 4: Kinh Dịch chữa thương

Chương 5: Quỷ Cốc chuyện cũ

Chương 6: Vạn Lý Trường Thành

Chương 7: Vui Mừng lương Mạnh Khương 

Chương 8: Nguyệt dẫn Thận Lâu 

Chương 9: Thánh Hiền cái gì hiền

Chương 10: Đoan Mộc sống lại

Chương 11: Kính Hồ Y trang 

Chương 12:  Cui mừng Lương chi tử 

Chương 13: Leo lên Trường Thành 1 

Chwong 14: Leo lên Trường Thành 2

Chương 15: Tinh Hồn chi lực 

Chương 16: Đêm tìm  hiểu bầu nhụy 

Chương 17: Đúc lại Uyên Hồng 1 

Chương 18: Đúc lại Uyên Hồng 2

Chương 19: Đúc lại Uyên Hồng 3

Chương 20: Thục Sơn đi 1 

Chương 21: Thục Sơn đi 2

Chương 22: Thục Sơn đi 3 

Phiên ngoại:  

Ngự Linh bội 1 

Ngự  Linh bội 2 

Ngự Linh bội 3 

Chương 23: Đông Hoàng thí luyện

Chương 24: Hàn quốc qua lại 1

Chương 25: Hàn quốc qua lại 2

Chương 26: Mầm Gia Thiếu Nữ 1 

Chương 27:  Mầm Gia Thiếu Nữ 2 

Chương 28: Tề Lỗ Tam kiệt xuất 1

Chương 29: Tề Lỗ Tam kiệt cuất 2

Chương 30: Đại Vũ trị thủy 1 

Chương 31: Đại Vũ trị thủy 2 

Chương 33: Khai Sơn Phủ 1

Chương 34: Khai Sơn Phủ 2

Chương 35: Khai Sơn Phủ 3

Chương 36: La Võng Thứ Khách Đoàn 1

Chương 37: La Võng Thứ Khách Đoàn 2 

Chương 38:  La Võng Thứ Khách Đoàn 3 

Chương 39: Thần bí cái hộp 1

Chương 40: Thần bí cái hộp 2

Chương 41: Uyên Hồng Long mà lại 1

Chương 42: Uyên Hồng Long mà lại 2 

Chương 43: Uyên Hồng Long mà lại 3 

Chương 44: Đỉnh Phong Quyết Đấu 1

Chương 45: Đỉnh Phong Quyết Đấu 2

Chương 46: Đỉnh Phong Quyết đấu 3 

Chương 47: Đỉnh Phong Quyết Đấu 4 

Chương 48: Trường Thành nghiêng sập 1 

Chương 49: Trường Thành nghiêng sập 2

Chương 50: Nguyệt theo chi mê 1 

Chương 51: Nguyệt theo chi mê 2

Đệ lục quyển: Phàn Thư Khanh Nho

Chương 1: Câu chuyện giới thiệu vắn tắt 

Chương 2: Thiên Minh trở nên mạnh mẽ nguyện vọng 1

Chương 3: Thiên Minh trở nên mạnh mẽ nguyện vọng 2

Chương 4: Gian khổ luyện tập 

Chương 5: Nguyệt Nhi y Tinh Hồn

Chương 6: Đoàn tụ 1 nhà 1 

Chương 7: Đoàn tụ 1 nhà 2 

Chương 8: Ám Ảnh xuất động

Chương 9: Vệ Trang Âm mưu 1

Chương 10:  Vệ Trang âm mưu 2

Chương 11: Âm Dương nguyền rủa nhảy lên 1

Chương 12: Âm Dương nguyền rủa nhảy lên 2

Chương 13: Tạm giải Âm Dương nguyền rủa 1

Chương 14: Tạm giải Âm Dương nguyền rủa 2

Chương 15: Nặng đạp võ thuật hành trình

Chương 16: Nguyệt Nhi Đệ Nhị Chiến 1 

Chương 17: Nguyệt Nhi Đệ Nhị Chiến 2

Chương 18: Giải Ngưu đao pháp uy lực 1

Chương 19: Giải Ngưu đao pháp uy lực 2

Chương 20: Sở quốc chuyện cũ

Chương 21:  Thiếu lời thề

Chương 22: Quỷ cốc chuyện cũ

Chương 23:  Trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở 1

Chương 24: Trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở 2

Chương 25: Trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở 3

Chương 26: Cây dâu biển náo động 1 

Chương 27: Cây dâu biển náo động 2 

Chương 28: Trương Lương diệu kế

Chương 29: Mộng oanh ở chỗ sâu trong 1

Chương 30: Mộng oanh ở chỗ sâu trong 2

Chwong 31: Thiên Ngoại Vẫn Thach 1

Chương 32: Thiên Ngoại Vẫn Thạch 2 

Chương 33: Xích Tinh Vẫn rơi  3

Chương 34: Thận Lâu chi mê 1

Chương 35: Thận Lâu chi mê 2 

Chương 36: Thạch Lan chuyện cũ 1

Chương 37: Thạch Lan chuyện cũ 2

Chươn 38: Thận Lâu trở về địa điểm xuất phát

Chương 39: Hắc Ngọc Ấm ảnh

Chương 40: Đốt sách 1

Chương 41: Đốt sách 2

Chương 42: Đốt sách 3

Chương 43: Còn trẻ tơ ngọc 

Chương 44: Vũng hố nho 1

Chương 45: Vũng hố nho 2

Chương 46: Tàn Hồng tàn Hồng

Chương 47: Vũng hố nho 3

Chương 48: Vũng hố nho 4

Chương 49: Vũng hố nho 5

Chương 50: Vũng hố nho 6

Chương 51: Vũng hố nho 7

Chương 52: Hạp cốc táp hồn 1 

Chương 53: Hạp cốc táp hồn 2

Chương 54: Hạp cốc táp hồn 3

Đệ thất quyển : Thủy Hoàng Chi Tử

Chương 1:. Lại tới 1 lần nữa

Chương 2:. Tụ họp tán cát chảy (vùng sa mạc 1)

Chương 3:. Tụ họp tán cát chảy (vùng sa mạc 2)

Chương 4:. Tung hoành thiên hạ

Chương 5 :. Vương giả chi phòng

Chương 6 :. Thủy Hoàng Chi Tử 1

Chương 7 :. Thủy Hoàng Chi Tử 2

Chương 8 :. Thủy Hoàng Chi Tử 3

Chương 9 :. Thủy Hoàng Chi Tử 4

Chương 10 :. Thủy Hoàng Chi Tử 5

Chương 11 :. Thủy Hoàng Chi Tử 6

Chương 12 :. Xuyên tạc di chiếu

Chương 13 :. Chư tử bách gia

Chương 14 :. Quỷ cốc Âm Dương 1

Chương 15 :. Quỷ cốc Âm Dương 2

Chương 16 :. Quỷ cốc Âm Dương 3

Chương 17 :. Quỷ cốc Âm Dương 4

Chương 18 :. Quỷ cốc Âm Dương 5

Chương 19 :. Âm Dương bát quái trận 1

Chương 20 :. Âm Dương bát quái trận 2

Chương 21 :. Nguyệt vách tường Âm Dương

Chương 22 :. Phong Lâm núi Hỏa 1

Chương 23 :. Phong Lâm núi Hỏa 2

Chương 24 :. Phong Lâm núi Hỏa 3

Chương 25 :. Phong Lâm núi Hỏa 4

Chương 26 :. Phong Lâm núi Hỏa 5

Chương 27 :. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn 1

Chương 28 :. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn 2

Chương 29 : Dấu diếm  sát cơ

Chương 30 :. Số mệnh của  Ngu Cơ

Chương 31 :. Gặp nhau li biệt

Chương 32: Thiếu hụt trảm Bạch Xà 1

Chương 33:. Thiếu hụt trảm Bạch Xà 2

Chương 34:. U Lan tử cấm

Chương 35 :. Phá Phủ Trầm Chu

Đệ bát quyển : Tần Vong Tất Sở

Chương 1:. Một loại tương tư

Chương 2:. Tra ra manh mối

Chương 3:. Một đêm chi quang

Chương 4:. Định sâu kế xa

Chương 5:. Đường Lang Bộ Thiền

Chương 6:. Hoàng Tước tại hậu

Chương 7:. Tử sinh thuận

Chương 8:. Oanh vấp như dệt

Chương 9:. Hoa rơi cửu tuyền

20 comments on “Tần thời minh nguyệt

 1. các chị các bạn cho mình hỏi .mình chưa đọc hết truyện nhưng có một lần dk xem video .nội dung là nv nữ nhật dk nv nam về .sau này nv nam có tình cảm với nv nữ nhưng nv nữ ko biết .trong một lần có quân xâm lược nv nam đã lựa chọn uống một loại thuốc để biến thành ng khổng lồ nhưng đồng thời cũng quên hết .chỉ biết phục tùng nữ chính .e ko thể nào nhớ ra tên dk .mn ng giúp e với ạ

  • này không phải truyện âu bạn :v
   nó là game kiếm tam, nhân vật là tôn phi lượng và khúc vân
   lúc đầu khúc vân là đệ tử của thất tú phường nhặt được tôn phi lượng rồi mang về nuôi.

   âu này khúc vân về làm giáo chủ của ngũ độc giáo ở miêu cương, lúc này có ngoại bang xâm nhập vì không ai đánh lại được nên tôn phi lượng lúc này đã qua 15 tuổi

   thất tú phường không nuôi nam trên 15 tuổi) vì yêu khúc vân nên đến miêu cương tìm nàng, đúng lúc miêu cương gặp nạn nên đồng ý làm người chế thuốc biên thành khổng lồ ba bla bla
   \

   .
   trả lời muộn quạ :v có khi bạn biết rồi :v

 2. Chào các ad, mình hi vọng các ad còn check cmt, mình thấy bộ 2-bách bộ phi kiếm rất hay nhưng thiếu nhiều chương quá. Mình có tìm các nguồn khác để đọc nhưng vẫn cứ thiếu. Khẩn khoản xin các ad cho mình nguồn đọc (chữ tàu cũng đc-sẽ tìm mọi cách để đọc) T.T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s